Artikelen

Productaansprakelijkheid

De EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid is in Nederland van kracht en deze is vormgegeven in artikel 185 e.v., boek 6 BW. De wet beoogt onder andere de consument te beschermen. Deze bescherming komt tot uiting in het aansprakelijk stellen van de producent voor de schade die door een gebrek in of aan zijn product is veroorzaakt, […]

Machinerichtlijn

Machinerichtlijn

Wat is het doel van de Machinerichtlijn? De Machinerichtlijn heeft tot doel te komen tot een Gemeenschappelijke Europese markt zonder handelsbelemmeringen voor machines. Hierbij wordt eenheid gebracht in de veiligheids- en gezondheidseisen van de lidstaten ten aanzien van het ontwerp en de constructie van machines en veiligheidscomponenten. Het centrale thema is veiligheid. In de machinerichtlijn […]

Electrische veiligheid

Elektrische veiligheid van machines

Er wordt wereldwijd hard gewerkt aan een nieuwe NEN-EN-IEC 60204, met de titel ‘Elektrische veiligheid van machines’. Met de nieuwe norm worden de jongste innovatieve industriële installatietechnieken nog beter toepasbaar. Dat maakt hogere productierendementen haalbaar, met behoud van het in wet- en regelgeving vereiste niveau van veiligheid. Het stelsel van normen dat van kracht is […]

Veiligheidsafscherming 03

Veiligheidsafscherming

Een leverancier van hekwerk vraagt zich af of een veiligheidsafscherming (gebiedsafscherming) geleverd moet worden met een CE-markering en een Verklaring van Overeenstemming.Zij leveren de veiligheidsafscherming, al/niet met deur(en), deurschakelaars, etc. meestal los,dus niet in combinatie met een machine. Hoe moeten zij hiermee omgaan? Vragen Valt veiligheidsafscherming onder machinerichtlijn (MR)? Moet er een risicobeoordeling uitgevoerd worden? Moet […]

noodstop 02 kraag

ISO 14119

Nieuw anti-manipulatienorm Machines worden op grond van de Europese Machinerichtlijn voorzien van veiligheidsschakelaars en blokkeervoorzieningen. Soms worden deze beveiligingen omzeild om meer rendement te behalen. Dit kan gevaarlijke werkomstandigheden opleveren. De nieuwe norm NEN-EN-ISO 14119:2013 moet deze manipulatie voorkomen. Deze norm verplicht machinebouwers om maatregelen te nemen om manipulatie van industriële veiligheidsbesturingen en -systemen tegen […]

PL-SIL

Vertaling normen PL en SIL

In samenwerking met de normcommissies NC 341 018 “Machineveiligheid” en NEC 44 “Elektrische uitrusting van machines” heeft NEN besloten om een vertaling van beide normen in het Nederlands uit te brengen. Hiermee wordt de toegankelijkheid van zowel SIL als PL binnen de machinebouw te vergroot. De grondgedachten van beide normen zijn immers gelijk: “functionele veiligheid” en “statistische […]

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement