Machine volgens Machinerichtlijn

In de Machinerichtlijn wordt gesproken over een ‘machine’, maar wat wordt er nu eigenlijk onder een machine verstaan. De definitie van een machine volgens de Machinerichtlijn luidt:

  1. Machineveiligheid3een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing;
  2. een samenstel als bedoeld bij punt 1 waaraan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht of aandrijfbronnen ontbreken;
  3. een samenstel als bedoeld bij punten 1 en 2 dat gereed is voor montage en dat alleen in deze staat kan functioneren na montage op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk;
  4. samenstellen van machines als bedoeld  bij punten 1, 2 en 3, en/of niet voltooide machines die, teneinde tot hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren;
  5. een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die in hun samenhang bestemd zijn voor het heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door menselijke spierkracht

Alle overwegingen, artikelen en eisen van de machinerichtlijn worden in de Guide (toelichting op de machinerichtlijn) nader uitgelegd.

Tags: ,
Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement