Elektrische veiligheid van machines

Er wordt wereldwijd hard gewerkt aan een nieuwe NEN-EN-IEC 60204, met de titel ‘Elektrische veiligheid van machines’. Met de nieuwe norm worden de jongste innovatieve industriële installatietechnieken nog beter toepasbaar. Dat maakt hogere productierendementen haalbaar, met behoud van het in wet- en regelgeving vereiste niveau van veiligheid.

Het stelsel van normen dat van kracht is bij onder meer de Europese Machinerichtlijn wordt – analoog aan de geavanceerde industriële technologie – steeds complexer. Maar door de jongste Europese normontwikkelingen gaan de wereldwijde IEC- en ISO-normen ook steeds meer onderlinge samenhang vertonen.

Elektrische veiligheidDe nieuwe wereldwijde norm voor de elektrische veiligheid van machines en industriële installaties NEN-EN-IEC 60204-1 is nu, na 2 commentaarrondes met 19 internationale vergaderingen, bijna klaar. Na vertaling zal deze nieuwe norm ook bij NEN beschikbaar.
De Nederlandse normcommissie was namens ons land nauw betrokken bij de internationale ontwikkeling van deze herziene norm.

Elektrische veiligheid in de praktijk

Voor de bouwer van machines is elektrische veiligheid een item dat van groot belang is. Bijna alle machines gebruiken elektriciteit en de kennis is soms maar ten dele aanwezig. Er wordt vertrouwd op de kennis van de leveranciers van elektrische componenten en op de kennis van degene die alles installeert, maar niet altijd gaat dat goed, zo blijkt bij menig risicobeoordeling. Een machinebouwer die zich zelf serieus neemt heeft de norm NEN-EN-IEC 60204 in huis en eist van alle werkers aan de elektrische installaties dat zij kennis hebben van deze norm. Ook is het van belang dat van de betreffende toeleveranciers geëist wordt dat zij leveren conform de eisen van deze norm.

Gids Machinerichtlijn (Guide)

In verband met de vele wijzigingen in deze en andere industriële normen – samen zijn dat er zo’n 900 – heeft de Europese Commissie voor Ondernemingen en Industrie een nieuwe ‘Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG, 2de editie 2010’ opgesteld. Deze zal ook in ons land worden uitgebracht door NEN, net als een nieuwe praktijkgids die op de gewijzigde normen wordt gebaseerd.

NEN bericht 11-02-2014

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement