ISO 14119

Nieuw anti-manipulatienorm

Machines worden op grond van de Europese Machinerichtlijn voorzien van veiligheidsschakelaars en blokkeervoorzieningen. Soms worden deze beveiligingen omzeild om meer rendement te behalen. Dit kan gevaarlijke werkomstandigheden opleveren. De nieuwe norm NEN-EN-ISO 14119:2013 moet deze manipulatie voorkomen. Deze norm verplicht machinebouwers om maatregelen te nemen om manipulatie van industriële veiligheidsbesturingen en -systemen tegen te gaan. De nieuwe norm rust op 3 pijlers:

  1.  ISO 14119Aanleidingen reduceren door ergonomisch te ontwerpen.
  2.  Mogelijkheden reduceren door moderne veiligheidsapparatuur toe te passen.
  3.  Voordelen reduceren door geen beloning te laten ontstaan, bijvoorbeeld door een wachttijd te activeren.

Het betreft hier een zogenaamde geharmoniseerde norm, waardoor een zekere verplichting ontstaat om deze toe te passen.

‘Omzeilen’

Deze norm stelt dat de ontwerper van de machine maatregelen moet nemen om het omzeilen van industriële veiligheidsvoorzieningen te voorkomen. Daarbij moet ‘redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik’ worden beoordeeld (de eerste versies van deze norm en de oude EN 1088 stelden deze eis nog niet). ‘Omzeilen’ is volgens de definitie in de nieuwe norm een actie die een blokkeervoorziening manipuleert en buiten bedrijf stelt of zelfs volledig ‘bypast’. Als gevolg hiervan wordt een machine gebruikt op een gevaarlijke en door de fabrikant niet bedoelde wijze, zonder de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Toegankelijk

Hoewel de blokkeervoorziening voor onderhoud en inspectie toegankelijk moet zijn, moet volgens de nieuwe norm ook voorkomen worden dat deze beveiliging kan worden omzeild. Daaronder wordt verstaan: het handmatig verwijderen van schakelaars of besturingstechnische actuatoren uit de blokkeervoorzieningen, of het gebruik van ‘gemakkelijk beschikbare objecten’ als schroeven, naalden en touw.

Maatregelen

Omzeilen van de beveiligingsmiddelen is het beste te voorkomen door machines zó te ontwerpen dat manipulatie geen voordeel biedt en dus de prikkel om dit te doen ontbreekt. Een goede machinefabrikant of –installateur beoordeelt volgens de normontwikkelaars of de machine in een bepaalde situatie, bijvoorbeeld bij storingen, zulk gedrag zou kunnen uitlokken. Vaak is in dat geval een technische ingreep – bijvoorbeeld het plaatsen van een simpel camerasysteem of toepassing van ‘hold to run’ – de beste oplossing. De nieuwe norm voorziet in een vijftal aanvullende technische maatregelen om het omzeilen van blokkeervoorzieningen te voorkomen. NEN-EN-ISO 14119:2013 en Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. Bron: NEN

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement