Machineveiligheid

MachineveiligheidEen machine die voor het eerst binnen Europa in gebruik wordt genomen, moet (ongeacht waar deze vandaan komt) voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze verplichting geldt al sinds 1 januari 1995.

Een machine moet geleverd worden met een Gebruikershandleiding en er moet een CE-markering op de machine aangebracht zijn. Ook moet er een Verklaring van Overeenstemming worden opgesteld door de (Europese) fabrikant of door degene die de geïmporteerde machine in Europa op de markt brengt.

Machineveiligheid: stappen tot..

De fabrikant van een machine moet omtrent machineveiligheid globaal de volgende stappen ondernemen:

  • Risicobeoordeling uitvoeren. Indien nodig, zullen op basis hiervan nog aanpassingen moeten plaats vinden of zullen er beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen.
  • Gebruikershandleiding schrijven. Deze moet opgesteld zijn in de taal/talen van het land waar de machine in gebruik genomen gaat worden.
  • Verklaring van Overeenstemming opstellen. Hiermee verklaart de fabrikant (of importeur) dat voldaan is aan de richtlijn(en) en vermeld eventueel toegepaste normen.
  • CE-markering aanbrengen. Aan deze markering (dit is geen keur o.i.) is te zien dat het product voldoet aan de Europese richtlijn(en).

Een machine van buiten de EG

Voor iemand die een machine van buiten de EG koopt en deze in de EG op de markt brengt, gelden exact dezelfde (machineveiligheid) verplichtingen als voor een fabrikant van een machine. Ook als deze machine al voorzien is van CE-markering en geleverd wordt met een Verklaring van Overeenstemming. De importeur zal een risicobeoordeling moeten uitvoeren en na moeten gaan of de machine voldoet aan de eisen van de richtlijn.

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement