Noodstop mag elektronisch worden uitgevoerd

In industriële productielijnen en machines mag een noodstop ook elektronisch, met toepassing van ICT, worden uitgevoerd. Door overname van de normen ISO 13849-1 en IEC 62061, door de Europese normalisatie-instituten CEN en Cenelec, wordt hiermee voldaan aan de eisen van de Machinerichtlijn.

Beide normen kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van veiligheidssystemen. Hierin zijn de zgn. PL (Performance level), resp.SIL-niveaus (Safety Integrated Level) gedefinieerd. Voorheen werd hiervoor norm EN 954-1, met de bekende categorieën B, 1, 2, 3 en 4 gebruikt. Met de aanvaarding van de twee genoemde wereldnormen Europees kan ook door toepassing van bepaalde elektronica en software aan de eisen in de hoogste categorieën worden voldaan.

Noodstop ElektronischDe normen geven bij toepassing het vermoeden van overeenstemming met bepaalde essentiële eisen van de machinerichtlijn. NEN-EN-ISO 13850 (Veiligheid van machines – Noodstop – Ontwerpbeginselen) geeft de functionele eisen en ontwerpbeginselen voor de noodstopfunctie op machines, onafhankelijk van de soort energie voor het besturen van deze functie. Hij geldt voor alle machines, behalve machines waarbij een noodstopvoorziening het risico niet zou verminderen en draagbaar handgereedschap en met de hand geleide machines. Hij behandelt geen functies als omkering of beperking van bewegingen, afbuiging, afscherming, remmen of onderbreken, die een onderdeel kunnen zijn van de noodstopfunctie. Van deze norm is een Nederlandse vertaling in voorbereiding.

NEN-EN-ISO 13849-1 geeft eisen voor componenten van besturingssystemen die een veiligheidsfunctie moeten vervullen, voor de architectuur van besturingssystemen en voor het bijbehorende besturingsprogramma. Hij geldt voor alle machines en alle vormen van energieoverdracht en is een belangrijk onderdeel van machineveiligheid. De norm geeft de relatie tussen het prestatieniveau (performance level PL) en het safety integrety level (SIL) van componenten als beschreven in IEC 61508-4 (Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met veiligheid). Bovendien wordt aangegeven hoe deze norm verschilt van NEN-EN-IEC 62061 (Veiligheid van machines – Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen met een veiligheidsfunctie). Deze norm wordt niet in het Nederlands vertaald.

Tags: , ,
Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement