Overige richtlijnen

Naast de Machinerichtlijn bestaan er een groot aantal andere richtlijnen. Sommige kunnen naast de machinerichtlijn ook van toepassing zijn op uw product.

In het overzicht hieronder staan de belangrijkste Europese richtlijnen opgenoemd.

 • ATEX Richtlijn is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen in het werkingsgebied van gas- en stofexplosies.
 • EMC Richtlijn is van toepassing op alle apparaten, systemen en installaties die elektrische en/of elektronische componenenten bevatten.
 • Bouwproducten (305/2011/EU)
 • Centrale-verwarmingsketels (92/42/EEG)
 • Drukapparatuur (97/23/EG) en drukvaten (van eenvoudige vorm) (2009/105/EG)
 • Elektrische en elektronische producten
  • Ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (2009/125/EG)
  • Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG)
  • Laagspanningsapparatuur (2006/95/EG)
  • Radio- en telecommunicatie-eindapparatuur (99/5/EG)
 • RichtlijnenGevaarlijke stoffen in elektr(on)ische apparatuur (2011/65/EU)
 • Explosieven voor civiel gebruik (93/15/EEG)
 • Gastoestellen (2009/142/EG)
 • Openbare kabelbaaninstallaties (2000/9/EG)
 • Personenliften (95/16/EG)
 • Machines en aanverwante producten
  • Machines (2006/42/EG)
  • Apparatuur in explosieve omgeving (94/9/EG)
  • Geluidsemissie buitenmaterieel (2000/14/EG)
 • Medische hulpmiddelen
  • Medische hulpmiddelen (93/42/EEG)
  • Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385/EEG)
  • Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (98/79/EEG)
 • Meetapparatuur en weegapparatuur
  • Meetapparatuur (2004/22/EG)
  • Niet-automatische weegwerktuigen (2009/23/EEG)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG)
 • Pyrotechnische artikelen (2007/23/EG)
 • Speelgoed (2009/48/EG)

Richtlijnen kunt u vinden op Eur-Lex Europa

Tags: ,
Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement