Artikelen

Noodstop Elektronisch

Noodstop mag elektronisch worden uitgevoerd

In industriële productielijnen en machines mag een noodstop ook elektronisch, met toepassing van ICT, worden uitgevoerd. Door overname van de normen ISO 13849-1 en IEC 62061, door de Europese normalisatie-instituten CEN en Cenelec, wordt hiermee voldaan aan de eisen van de Machinerichtlijn. Beide normen kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van veiligheidssystemen. Hierin zijn de […]

ce shadow

CE-Markering is geen keurmerk

Over de CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk voor machines is. Een CE-markering wil zeggen dat het product voldoet aan Europese richtlijnen (over veiligheid, gezondheid en milieu) en dat de machine zonder verdere keuring in de handel mag worden gebracht. Een CE-markering is dus geen keurmerk. In bepaalde gevallen zijn […]

Blad NEN-EN-ISO 11200

Risicobeoordeling

Een belangrijk en verplicht onderdeel van het in overeenstemming brengen van een machine met de Machinerichtlijn is het uitvoeren een risicobeoordeling. Dit heeft tot doel het meestal intuïtieve proces, waarin ontwerpers gebruik maken van hun ervaring om het risico dat aan een bepaalde situatie verbonden is te beoordelen, rationeler te maken en zo een beeld […]

Elektromotor

Niet voltooide machine

Het blijft lastig om te bepalen wanneer er sprake is van een ‘voltooide machine’ dan wel ‘niet-voltooide machine’. Want wat is nu eigenlijk een niet-voltooide machine? De definitie van een niet-voltooide machine luidt volgens de Machinerichtlijn artikel 2 lid g) „niet-voltooide machine”: een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde […]

Richtlijnen

Overige richtlijnen

Naast de Machinerichtlijn bestaan er een groot aantal andere richtlijnen. Sommige kunnen naast de machinerichtlijn ook van toepassing zijn op uw product. In het overzicht hieronder staan de belangrijkste Europese richtlijnen opgenoemd. ATEX Richtlijn is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen in het werkingsgebied van gas- en stofexplosies. EMC […]

Machineveiligheid3

Machine volgens Machinerichtlijn

In de Machinerichtlijn wordt gesproken over een ‘machine’, maar wat wordt er nu eigenlijk onder een machine verstaan. De definitie van een machine volgens de Machinerichtlijn luidt: een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen […]

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement