Posts Tagged ‘notified body’

CE-Markering is geen keurmerk

Posted on: oktober 1st, 2013 by Mark Fokkens No Comments

Over de CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk voor machines is.

ce shadowEen CE-markering wil zeggen dat het product voldoet aan Europese richtlijnen (over veiligheid, gezondheid en milieu) en dat de machine zonder verdere keuring in de handel mag worden gebracht. Een CE-markering is dus geen keurmerk. In bepaalde gevallen zijn echter keuringen verplicht, zoals bij hijs- en hefmiddelen welke door aangemelde instanties moeten worden gekeurd (latere keuringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker) en in bepaalde gevallen bij machines die onder bijlage IV van de Machinerichtlijn vallen. Deze moeten naast de eigen beoordeling ook gekeurd worden door een aangemelde instantie.

Per richtlijn worden keuringsinstellingen zogenaamde ‘aangemelde instantie’ geselecteerd door de nationale overheid en aangewezen door de Europese Commissie (notified bodies). De in Nederland gevestigde instellingen zijn op de specifieke richtlijnpagina’s vermeld. Ook op dit gebied is er echter een vrije markt. Elke erkende keuringsinstelling in welk EU-land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten.

Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele EER. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel. Elke richtlijn geeft nadere informatie over de methode voor keuringen. Daarvoor wordt een aantal modules gehanteerd, variërend van uitsluitend de eigen verklaring tot een verplichte stukskeuring door een aangewezen keuringsinstelling. Een lijst met de aangewezen instellingen is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Machineveiligheid
Machineveiligheid info? Bel Gert Zwart

0541 850 700
084 740 9733
Gert.Zwart@tczwart.nl

Teruggebeld worden?

Naam
E-mail
Telefoon

KvK: 08130239 | BTW: NL8139.67.739.B01 Website door Tribeweb.nl

 | 

Algemene Voorwaarden

 | 

Privacy statement